Chương trình Chinh phục Cambridge 2019

Chương trình “Chinh phục Cambridge 2019”


Xem thêm
Đi siêu thị tết - Học điều hay

Học sinh trung tâm ngoại ngữ Pathway đi siêu thị tết


Xem thêm
DÃ NGOẠI NÔNG TRẠI ONG VÀNG

Tất cả các hoạt động dã ngoại đều được hướng dẫn bằng Tiếng Anh thông qua sự dẫn dắt của giáo viên người nước ngoài và giáo viên người việt.


Xem thêm