LUYỆN THI CHỨNG CHỈ - CAMBRIDGE

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ - CAMBRIDGE

(Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet)

  • Khóa học luyện thi (Starters, Movers) – dành cho đối tượng Tiểu học. 

Thời lượng: 10 tuần /mỗi cấp độ - 2 buổi/ tuần

  • Khóa học luyện thi (Flyers) – dành cho đối tượng Tiểu học. 

Thời lượng: 12 tuần /mỗi cấp độ - 2 buổi/ tuần

  • Khóa học luyện thi (Ket, Pet) – dành cho đối tượng học sinh THCS:

Thời lượng: 12 tuần /mỗi cấp độ - 2 buổi/ tuần

CAM KẾT: 100% học viên ĐẠT chứng chỉ Cambridge sau mỗi khóa học

***Các học viên sẽ làm bài kiểm tra đầu vào để xếp lớp luyện thi theo đúng trình độ.