Khóa học
LUYỆN THI CHỨNG CHỈ - CAMBRIDGE

Khóa luyện thi các chứng chỉ Cambridge (Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet)

Khóa học
ANH VĂN GIAO TIẾP 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

Khóa học thiết kế đặc biệt dành cho độ tuổi từ 03 – 05 tuổi (Smartkids) và 06 – 11tuổi (Superkids) trau dồi kỹ năng giao tiếp, tạo một môi trường nơi mà trẻ được khám phá, tiếp cận kiến thức và giao tiếp tiếng Anh một cách tự tin.

Khóa học
SMARTKIDS - ANH VĂN MẪU GIÁO

Khóa học SmartKids dành cho các em từ 03-05 tuổi và được chia thành ba cấp độ: Smartkids A, B, C. Với khóa học này các em sẽ được học bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết... Khóa học đặc biệt với 100% giáo viên bản ngữ.

Khóa học
SUPERKIDS - ANH VĂN THIẾU NHI

Khóa học Tiếng Anh thiếu nhi SuperKids dành cho các em từ 06 - 11 tuổi và được chia thành 06 cấp độ: SuperKids A, B, C, D, E, F....Khóa học đặc biệt với 100% giáo viên bản ngữ.

Khóa học
TEEN LEADER - ANH VĂN THIẾU NIÊN

Khóa học Tiếng Anh thiếu niên Teen Leader dành cho các bé từ 12 - 17 tuổi và được chia thành năm cấp độ: Teen Leader A, B, C, D, E .... Khóa học đặc biệt 100% giáo viên bản ngữ.