CLB Tiếng Anh Pathway

Pathway English Club được xây dựng với mục tiêu chuẩn hóa giao tiếp, giúp học viên vượt qua những trở ngại trong giao tiếp Tiếng Anh và tạo môi trường sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp cho tất cả mọi người dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Giúp học viên có thể ứng dụng ngay vào trong công việc hoặc cuộc sống hằng ngày khi giao tiếp thực tế với đồng nghiệp hoặc sếp người nước ngoài.


Xem thêm