THÔNG BÁO V/v Lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05