ANH VĂN GIAO TIẾP 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

- Khóa học thiết kế đặc biệt dành cho độ tuổi từ 03 – 05 tuổi (Little Star) và 06 – 11tuổi (Super star) trau dồi kỹ năng giao tiếp, tạo một môi trường nơi mà trẻ được khám phá, tiếp cận kiến thức và giao tiếp tiếng Anh một cách tự tin.

- Luyện tập khả năng phản xạ giao tiếp hoàn toàn với giáo viên người bản ngữ thông qua các chuyên đề trực quan sinh động được thiết kế phù hợp theo từng độ tuổi giúp trẻ thẩm thấu ngôn ngữ một cách tự nhiên nhất.

- Phương pháp học luôn kích thích sự khám phá, tìm tòi và sáng tạo cho trẻ

* Các cấp độ của lớp Little Star: A, B – thời lượng: 08 tuần/ khóa (2 buổi/tuần)

* Các cấp độ của lớp Super Star: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D – thời lượng: 08 tuần/khóa (2 buổi/tuần)