SUPERKIDS - ANH VĂN THIẾU NHI

- Khóa học dành riêng cho thiếu nhi từ 06 đến 11 tuổi - học tập và trau dồi chuẩn bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết ; Đồng thời trang bị cho học sinh những kiến thức nền tảng để tham gia các kỳ thi chứng chỉ quốc tế Starters, Movers, Flyers của Đại Học Cambridge sau khi hoàn thành khóa học.


- Ứng dụng tình huống thực tế thông qua các bài tập dự án, làm việc nhóm, dã ngoại, … sẽ giúp các em phát triển tư duy, nhận thức về đạo đức, các giá trị sống và rèn luyện kỹ năng.  

- Môi trường học tập sinh động sử dụng tiếng Anh qua nhiều chủ đề khác nhau:

+ Tranh ảnh


+ Đồ vật trực quan


+ Tình huống thực tế


+ Ngữ pháp căn bản


+ Bài hát, trò chơi

 

 

SUPERKIDS

Nền tảng đảm bảo trình độ tham gia các kỳ thi chứng chỉ quốc tế
Starters, Movers, Flyers  với 06 cấp độ

 + Superkids A

 + Superkids B

 + Superkids C

 + Superkids D

 + Superkids E

 + Superkids F

Chiêu sinh thường xuyên

3.670.000đ/ nửa khóa / 10 tuần